When I spotted this girl outside the Isabel Marant show, I had no idea who she was. I just noticed her, because in my opinion she was the epiphany of a true Parisienne. Her outfit is simple and classic, but she wears it with such nonchalance that it becomes interesting. Her attitude, the gap between her teeth and the cigarette in her hand make this ‘allure Française’ only stronger. When we asked if we could photograph her, she willingly followed us to a quieter spot. At the very end, when I asked for her name, Bram and I were totally stunned by the answer ‘Emily Marant’. Daughter of the designer herself! Style clearly runs in the family…

Toen ik dit meisje spotte buiten de show van Isabel Marant, had ik geen idee wie ze was. Ze viel me op omdat ze in mijn ogen de verademing is van een echte Parisienne. Haar outfit is eenvoudig en klassiek, maar ze draagt het met zo’n nonchalance dat het interessant wordt. Ook haar houding, het spleetje tussen haar tanden en de sigaret in haar hand dragen bij tot die Française allure. Toen we haar aanspraken om haar te fotograferen, volgde ze ons gewillig naar een rustigere plek. Helemaal op het laatste, toen ik haar naam vroeg, waren Bram en ik helemaal verbouwereerd door het antwoord ‘Emily Marant’. Dochter van de designer herself! Stijl zit duidelijk in de familie…